دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 1-488 
طراحی الگوی تصمیمات مالی مشارکت کنندگان خرد وکلان نظام مالی در راستای توسعه‌ بازارهای مالی ایران

صفحه 143-179

حسین اسلامی مفیدآبادی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ هاشم نیکومرام؛ سید جمال‌الدین طبیبی


تبیین عوامل موثر بر بازده سهام مبتنی بر رویکرد اختیارات سرمایه گذاری

صفحه 271-291

فرزین خوش کار حسن کیاده؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی؛ کاوه آذین فر


بررسی برهم کنش اطلاعات در شرکتهای بازار سرمایه ایران با استفاده از ماتریس آنتروپی انتقال

صفحه 353-369

عارفه محقق؛ محسن حمیدیان؛ سید علی حسینی اسفیدواجانی؛ غلامرضا جعفری


پیش بینی ترکیدن حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تلاطم شرطی

صفحه 415-433

شهرزاد کاشانی تبار؛ میرفیض فلاح شمس؛ ابراهیم چیرانی؛ غلامرضا زمردیان