دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 1-515 
سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

صفحه 159-178

رحمان دوستیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ عبدالمجید دهقان


استراتژی تحلیل بنیادی (شاخص‌های RSS و CORFS) و بازدهی سهام

صفحه 273-296

یوسف پاشانژاد؛ علی باغانی؛ سیده محبوبه جعفری؛ علی نجفی مقدم؛ زهره حاجیها


بررسی سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی و ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور

صفحه 319-333

محسن شجاع وشوشاد؛ غلامرضا زمردیان؛ محمدابراهیم محمدپورزرندی؛ مهرزاد مینویی