دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 1-608 
طراحی الگوی اقتصادی خرید کالای ساخت داخل با تاکید بر مقوله های انگیزشی مشتریان

صفحه 1-22

روزیتا دادخواه؛ علی حاجیها؛ کامبیز حیدرزاده؛ حسین وظیفه دوست


طراحی مدل بومی پیش‌بینی رفتار مالی سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران

صفحه 23-48

فاطمه احمدی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ شهرام مامی


تحلیلی بر جرایم مالی در ایران با کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری

صفحه 75-97

علی رضا عامریان؛ ابراهیم چیرانی؛ محمدحسن قلی زاده؛ سیدمظفر میربرگ‌کار


طراحی شاخص عدم‌اطمینان شرایط سرمایه‌گذاری

صفحه 119-144

عزت اله عباسیان؛ طهماسب مظاهری؛ سعید صحت؛ مهری اکبری


اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان حقیقی: مطالعه موردی بانک صاردرات ایران

صفحه 145-162

علیرضا ترابیان؛ محمد رضا ناهیدی امیرخیز؛ سیاوش جانی؛ رقیه حسن زاده


اثرات افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام در شرایط عدم اطمینان محیط بیرونی

صفحه 333-356

سید محمدرضا مسعودیان؛ سیدیوسف احدی سرکانی؛ محمد محمودی؛ صالح قویدل


ارائه الگوی تأمین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری

صفحه 357-382

رامین علیزاده؛ پرویز سعیدی؛ مریم بخارائیان؛ مجید نصیری


سرایت پذیری ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران

صفحه 429-443

سارا وهاب زاده؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ مهدی معدنچی؛ امیر رضا کیقبادی


ارایه الگویی جهت سنجش تاثیرات ریسک‌های بانکی بر استواری نظام بانکی

صفحه 471-494

رضا محمدی؛ فاطمه صراف؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهره حاجیها