دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 1-636 
ارائه مدلی برای سنجش محافظه کاری در افشای ریسک بر پایه لحن افشا

صفحه 321-347

رامین مهرادی؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی؛ رسول برادران حسن زاده


مدل مطلوب بازاریابی خبر در بازارهای مالی

صفحه 543-561

سارا علیاری؛ سید رضا نقیب السادات؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی السادات میراسماعیلی


واکنش بازار سهام به مدیریت سود، ریسک شرکت و ضعف کنترلهای داخلی

صفحه 563-578

سید نیما ولی نیا؛ محمد حسین رنجبر؛ داوود خدادادی؛ حجت الله سالاری