دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، مهر 1401 
عوامل راهبردی مؤثر بر سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل جاده‌ای کالا

صفحه 107-127

پرویز تورانی قزوینی؛ اصغر مشبکی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده


ترجیحات ریسکی و بحران در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 149-170

مهدی امینی راد؛ نادر مهرگان؛ داود جعفری سرشت؛ ابوالفضل شاه آبادی


شناسایی و اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار برتوزیع سرمایه در بخش کشاورزی استان خوزستان با رویکرد فازی

صفحه 265-284

عبدالهادی فرخ تبار؛ بلقیس باورصاد؛ مجید نیلی احمدآبادی؛ صابر ملاعلیزاده زواردهی


بررسی ارتباط خصوصیات سرمایه گذاران و ضریب زیان گریزی آن ها در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 285-307

محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ محمد جواد سلیمی؛ قاسم بولو؛ حمزه قوچی فرد


ارایه الگوی اخلاق سرمایه گذاری مدیران در بحران مالی با رویکرد کیفی

صفحه 309-331

علی هزاوه؛ مهدی معدنچی زاج؛ علی سعیدی؛ شادی شاهوردیانی


سلطه کنتراتوم بر مومنتوم و معکوس: شواهدی از بازار سرمایه ایران

صفحه 483-504

علی تیموری آشتیانی؛ محسن حمیدیان؛ سیده محبوبه جعفری


طراحی الگوی بازاریابی کسب و کار با رویکرد اجتماعی و سیاسی و شیوه گزارشگری آن

صفحه 505-527

حمیدرضا تیموری؛ کامبیز شاهرودی؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ فرزین فرحبد


سنجش استراتژی های سرمایه گذاری، دارایی سبک یا سنگین و کثرت بدهی بر اساس تصمیمات متجانس در شرکت های همگروه صنعت

صفحه 529-547

محمود کوچک زاده تهمتن؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمید رضا کردلوئی؛ شادی شاهوردیانی؛ مازیار قاسمی