دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 1-602 
تاثیر افشای اختیاری اطلاعات غیرمالی تاریخی و آینده نگر بر عملکرد پایداری

صفحه 143-173

غلامحسین پورغلامی دافچاهی؛ محمود صمدی لرگانی؛ رضیه علی خانی؛ محمدرضا پورعلی


سرمایه اجتماعی، چسبندگی سود سهام و کارایی سرمایه‌گذاری

صفحه 297-314

اسماعیل ابراهیمی؛ فرزین رضایی؛ صلاح الدین قادری


طراحی مدل ریسک معوقات مالیاتی با رویکرد دادرسی مالیاتی

صفحه 335-361

محمد صادقی سیاح؛ میرفیض فلاح شمس؛ علی اکبر عرب مازار؛ رضا غلامی جمکرانی


بررسی امکان سنجی تاسیس صندوق هجینگ بومی در ایران

صفحه 363-416

سید حسن حسینی؛ علی نجفی مقدم؛ یدالله نوری فرد


بررسی تأثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر سرعت تعدیل اهرم هدف

صفحه 501-530

محمدعلی احمدی؛ اله کرم صالحی؛ سعید نصیری؛ علیرضا جرجرزاده


توسعه مدل پیش بین ریسک منسجم در شرکت‌های بورسی: رویکرد داده های حسابداری

صفحه 553-576

حسین آریایی نژاد؛ آرش نادریان؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین


تحول دیجیتال در بانکداری شرکتی: رویکرد نظری و تحلیل رفتاری

صفحه 603-630

شادی اویارحسین؛ عباس طلوعی اشلقی؛ رضا رادفر؛ علیرضا پور ابراهیمی