دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، فروردین 1402 
سرمایه اجتماعی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت

صفحه 53-71

اسماعیل ابراهیمی؛ فرزین رضایی؛ صلاح الدین قادری


عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی در شرکت‌های دارویی: رویکرد میانگین‌گیری بیزی

صفحه 73-93

قدرت الله طالب نیا؛ رامین پور عبدالهیان تهرانی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ جهانبخش اسدنیا


سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی در بانک های ایران با رویکرد تلاطم شرطی پویا

صفحه 159-179

بهروز برزگر؛ میرفیض فلاح شمس؛ مریم خلیلی عراقی؛ هاشم نیکو مرام


اشاعه شایعات تجاری در فضای مجازی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (روش پدیدارنگارانه)

صفحه 233-259

جاوید حاتم؛ مریم بخرائیان خراسانی؛ آرش نادریان؛ جمادوردی گرگانلی دوجی


ظرفیت کاو محیطی و نفوذ همتایان در ریسک تامین نقدینگی بانک ها

صفحه 261-282

طیبه بختیاریان؛ غلامحسین اسدی؛ حسین عبده تبریزی؛ تیمور محمدی


تاثیر بازده پرتفولیو ادراک شده بر تصمیمات سرمایه گذاران – مکانیزم روانشناختی

صفحه 419-435

محمدرضا ذوالقدر نسب؛ سینا خردیار؛ فاضل محمدی نوده؛ ایوب احمدی


طراحی مدل کیفی ارتباطات بازاریابی یکپارچه برای بانک های تخصصی در ایران

صفحه 453-484

هادی کمرئی؛ وحید رضا میرابی؛ اسماعیل حسن پور قروقچی؛ فرهاد حنیفی


تدوین مدل اهرم هدف در مراحل مختلف چرخه عمر

صفحه 485-504

10.30495/jik.2023.55069.3137

حامد صالحی صابر؛ یداله تاری وردی؛ افسانه توانگر؛ امیررضا کیقبادی