دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، فروردین 1403 
برازش و اعتباریابی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی در بورس اوراق بهادار

صفحه 77-100

شهرام بندپی؛ نیلوفر ایمان خان؛ محمد باقر گرجی؛ امیر اخوان فر


مدلسازی ریسک همبستگی نکول در شبکه مالی بر مبنای مدل تقلیل یافته

صفحه 101-122

ناصر حقی سیف الدین؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی؛ یعقوب اقدم مزرعه


تحلیل پویای مدل جامع مدیریت ریسک در نظام بانکداری با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی

صفحه 123-152

سید یحیی اسدالهی؛ علی اصغر طاهرآبادی؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرشید خیراللهی


مدل تاب‌آوری مناطق آزاد ایران در ارتقا اقتصاد ملی

صفحه 189-200

امید علی چمنی؛ مسعود قربان حسینی؛ سیروس تدبیری؛ مریم مجیدی


طراحی الگوی قیمت‌گذاری ارزش برند در شرکت‌های تأمین سرمایه: راهبرد ادغام و تملیک

صفحه 201-216

حمید خیل‌نژاد؛ فریز طاهری‌کیا؛ سیدمهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان


سرایت پویایی توپولوژیکی درشبکه بازار سهام ایران

صفحه 279-298

صمد صداقتی؛ روح اله فرهادی؛ میرفیض فلاح شمس


تحلیل توپولوژیکی ریسکهای حسابداری مبتنی بر تئوری شبکه

صفحه 375-396

معصومه محمدرضائی؛ آزیتا جهانشاد؛ فرزانه حیدرپور


آزمون فرضیه بازار فرکتال با مدل تغییر رژیم مارکوف: یک ترکیب و همگرایی امکانپذیر

صفحه 421-440

یعقوب محمودی؛ شادی شاهوردیانی؛ حمیدرضا کردلویی؛ مهدی معدنچی زاج