دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تیر 1403 
ارائه مدلی برای مقاوم سازی بانک‌ها با رویکرد شکست ناپذیری در برابر بحران‌های مالی

صفحه 201-215

ابراهیم پرتوی؛ محمد حسن ملکی؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی؛ سید کاظم چاوشی


کیفیت عملکرد مدیریت، اطمینان اطلاعاتی و اطمینان بازار

صفحه 309-331

محمد هاشمی خواه؛ عسگر پاک مرام؛ نادر رضایی؛ احمد محمدی


تبیین الگوی رتبه بندی اعتباری در صنعت سرمایه گذاری

صفحه 333-347

سمانه پهلوان؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی


تاثیر طبقات جریان وجوه نقد بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه

صفحه 391-411

عاطفه قائمیان؛ بهرام محسنی ملکی رستاقی؛ ایمان داداشی؛ مریم شفیعی کاخکی


اعتبارسنجی الگوی خط‌مشی‌گذاری شبکه‌ای در حوزه بانکداری دیجیتال در ایران

صفحه 413-430

مهدی قدمی؛ مرتضی موسی خانی؛ سید مهدی الوانی؛ حمیدرضا یزدانی


ارایه مدل مناسب تاب‌آوری مالی کسب‌وکار فناورانه مالی با رویکرد مدیریت ریسک

صفحه 431-454

رضا مشهدی زاده؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فاطمه احمدی؛ رحمت اله محمدی پور


تحلیل ریسک مالی در بازار رمزارزها: شواهدی از پیش‌بینی ارزش درمعرض ریسک

صفحه 501-519

زهرا بزرگ تباربائی؛ رضا آقاجان نشتایی؛ محمدحسن قلی زاده