دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، مهر 1403 
پیش بینی قیمت سهام بر پایه فاکتورهای بنیادی، تکنیکال و اقتصادی

صفحه 1-22

مهدی اصغری؛ نرگس یزدانیان؛ بیتا تبریزیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی


نقش مدیریت ریسک سازمانی در ریسک پولشویی سازمان ها

صفحه 79-96

سعید امیری؛ رسول عبدی؛ عسگر پاک مرام؛ یعقوب اقدم مزرعه


تاثیر اندازه و شدت جهش های قیمتی در پیش بینی تلاطم شاخص در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 137-156

محسن رجب بلوکات؛ علی باغانی؛ علی نجفی مقدم؛ فاطمه صراف؛ نوروز نوراله زاده


تحلیل محتوای پژوهش های مدیریت ریسک مالی در بانک های ایران

صفحه 255-278

سیدمحمدرضا میری لواسانی؛ هانیه نیکومرام؛ محمد خادمیان


مدل‌سازی متغیرهای اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 361-384

زهرا طهمورثی؛ قدرت الله طالب نیا؛ رسول برادران حسن زاده؛ نعمت الله موسوی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


نقش مالیات مبتنی بر تراکنش‌های مالی در افزایش درآمد دولت

صفحه 385-404

احمدرضا بابائی؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ محمدرضا شهاب


تدوین و اعتباریابی مدل تاب‌آوری مالی صنعت هتلداری در شرایط بحران: رویکرد آمیخته

صفحه 461-484

سیده مریم ابوالحسنی کومله؛ محمدحسن قلی زاده؛ مهدی مشکی میاوقی


تحلیل تاثیر فین تک بر شمول مالی در ایران

صفحه 567-587

حسن مهدوی پناه؛ مریم خلیلی عراقی؛ مهدی منتظر؛ حمیدرضا وکیلی فرد