دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، دی 1403 
پیش‌بینی نابسامانی شبکه‌ای نظام بانکی مبتنی بر ریسک‌های عملیاتی و مؤلفه‌های مالی رفتاری

صفحه 1-40

احمد بیدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حمید رضا کردلوئی؛ مرتضی بکی حسکویی


برآورد مدل عوامل موثر بر ثبات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 127-146

امیرعلی بام زر؛ محمدرضا مهربان پور؛ حسین جهانگیرنیا؛ مژگان صفا


ارائه الگوی پیش بینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتم های کلونی مورچگان و پرواز پرندگان

صفحه 219-243

وحید یوسفی؛ حمید رضا کردلوئی؛ فائق احمدی؛ محمد حامد خان محمدی؛ نادر دشتی


تحلیل افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 287-298

رضا محمدی درویش وند؛ علی زارع؛ مهدی منتظر؛ سیدیعقوب زراعت کیش


توسعه مدل تاخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی: منشاءها و پیامدها

صفحه 395-420

10.30495/jik.2024.23153

امیر یلفانی؛ ایرج نوروش؛ قدرت الله طالب نیا؛ عزت اله اصغری زاده


مدل‌سازی رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های دارویی در ایران

صفحه 469-505

10.30495/jik.2024.23166

سعید سیرغانی؛ بهروز خدارحمی؛ جواد رضازاده؛ جلیل دلخواه


حاکمیت شرکتی و تشکیل سرمایه؛ رویکرد بین کشوری

صفحه 687-710

10.30495/jik.2024.23246

سید روح الله حسینی مقدم؛ مهدی ادیب پور؛ عباس معمارنژاد


1 بررسی اثر فروواکنش و فراواکنش بر صرف ریسک بازار سرمایه ایران

صفحه 711-726

10.30495/jik.2024.23247

مجتبی سنگری؛ محمد علی آقائی؛ فریبرز عوض زاده فتح؛ علی پیرزاد


تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در بخش کشاورزی ایران

صفحه 727-757

10.30495/jik.2024.23248

تارا نیک اندام مدبر؛ مریم اوشک سرایی؛ مهدی فدایی اشکیکی؛ کیهان آزادی هیر؛ محمدرضا وطن پرست