داوران

 

نام داور وابستگی سازمانی
جمال بحری ثالث هیات علمی دانشگاه ازاد ارومیه
حسین بدیعی استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی برآسود گروه مالی حسابداری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
بهاره بنی طالبی دهکردی عضو هیات علمی، گروه حسابداری، واحد شهرکرد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرکرد، ایران
بهمن بنی مهد گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بهمن بنی مهد عضو هیات علمی دانشگاه
کاوه پرندین دانشگاه پیام نور کرمانشاه
زهرا پورزمانی هیات علمی
محمدرضا پورعلی دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
آزیتا جهانشاد گروه حسابداری.واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
زهره حاجیها استاد گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
فرزانه حیدر پور گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.
علیرضا حیدرزاده هنزائی استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
فرهاد حسین زاده لطفی گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محسن حمیدیان دانشیار ، مجتمع دانشگاهی حضرت ولیعصر(عج)، دانشگاه آزادواحد تهران جنوب
فرهاد حنیفی استادیار
پیام حنفی زاده دانشگاه علامه طباطبایی
محمد حامد خان محمدی دانشیارگروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.
محمد خدایی
مریم خلیلی عراقی عضو هیات علمی واحد علوم وتحقیقات
فاطمه دادبه دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
رویا دارابی گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
زهرا دیانتی دیلمی دانشیار‌گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
نشریه دانش سرمایه گذاری واحد علوم وتحقیقات
مریم دولو گروه مدیریت مالی و بیمه
رضا رادفر عضو هیات علمی واحد علوم وتحقیقات
علی رحمانی استاد/ دانشگاه الزهرا
محمد رضا رستمی
فریدون رهنمای رودپشتی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه و عضو موسس ودبیر کل انجمن مهندسی مالی ایران، موسس و رئیس انجمن حسابداری مدیریت ایران ورئیس مرکز پژوهشی مهندسی مالی
غلامرضا زمردیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز
مجید زنجیر دار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
آناهیتا زندی استادیار مدعو
سحر سپاسی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
علی سعیدی عضو هیات علمی تهران شمال
جلال سیف الدینی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
شادی شاهوردیانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرقدس، تهران، ایران
فاطمه صمدی مدیریت مالی , دانشگاه ازاد واحد تهران شرق
قدرت اله طالب نیا عضو هیات علمی واحد علوم وتحقیقات
عباس طلوعی اشلقی عضو هیات علمی واحد علوم وتحقیقات
احمد یعقوب نژاد عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران ایران
فرهاد غفاری عضو هیات علمی واحد علوم وتحقیقات
منصور فیض الله زاده مدیر آموزش انجمن
میرفیض فلاح شمس عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
حمید رضا کردلوئی عضو هیات علمی
غلامرضا محفوظی استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
مهدی معدن چی زاج گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
محمود معین الدین گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد ایران
مهدی منتظر حقوق خصوصی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، شهرستان دماوند، استان تهران، ایران
کیارش مهرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
حسین وظیفه دوست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دوره عالی علوم تحقیقات تهران
هاشم ولی پور دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزاباد